Medverka i Setas enkät!

Finska riksorganisationen Seta vill veta hur coronaepidemin påverkar hbtqia+personer. Välkommen att medverka i undersökningen genom att fylla i det här formuläret senast 6 april.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Åland Pride 2020

Regnbågsfyren rf utlyser ÅLAND PRIDE 2020 24-30 augusti, vi firar jämlikhet och kärlek under en härligt färgstark och trevlig vecka.

Även om undantagstillstånd fortfarande skulle råda kommer Regnbågsfyren utlysa Åland Pride i augusti, då vi är övertygade om att behovet av att prata och reflektera kring olika saker kommer att bestå, likaså behovet att belysa frågor ur nya perspektiv. Dessutom behöver vi påminna oss själva och varandra om medmänsklighet, mänskliga rättigheter och framtidstro, särskilt i dessa tider. Och om undantagstillståndet är hävt, ja då kör vi på som vanligt med parad, program på torget, liveföreläsningar och andra delevenemang!

Vi ser att vi har goda möjligheter att uppmärksamma Åland Pride trots omständigheterna, också om massevenemang ännu inte skulle vara tillåtna i slutet av augusti. Vi kommer anpassa oss efter möjligheterna och välja former av aktiviteter för att tillsammans med våra samarbetspartners nå ut på bästa sätt. Här kan ni se vilka som hittills bekräftat sin medverkan!

Genom att stöda Åland Pride är våra stolta samarbetspartners delaktiga i arbetet för ett HBTQIA-sensitivt Åland. Företagen, arbetsplatserna, föreningarna och organisationerna synliggör att inkludering är en självklarhet och att de bemöter sina kunder, klienter, brukare och anställda med respekt och kunskap. Åland Pride är hela Ålands angelägenhet, kom med du också! 🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Föreningsmötet INSTÄLLT!

Med anledning av undantagstillståndet ställs föreningsmötet in. Ny kallelse kommer då läget förändrats.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Regnbågsfikat INSTÄLLT!

Med anledning av undantagstillståndet pausar vi Regnbågsfikat. Vi återkommer med ny information när läget förändrats. Ta hand om er!

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Kallelse till föreningsmöte

Onsdag 25 mars kl 18 kallar Regnbågsfyren till föreningsmöte på Sittkoffska gården.
Utöver stadgeenliga ärenden bjuds alla föreningens medlemmar på fika. I samband med mötet presenterar projektledare Matti Koli hbtqia-certifieringsprojektet. Varmt välkomna!

För att ha rösträtt på mötet behöver du ha betalat din medlemsavgift för verksamhetsåret 2020. Information om medlemskap och avgift hittar du under fliken Medlem. Där kan du också uppdatera dina uppgifter om du tex har flyttat.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Bli medlem!

Genom att bli medlem i Regnbågsfyren r.f. stödjer du inte bara vår verksamhet, du får också tillgång till de aktiviteter som föreningen ordnar. Alla som vill stödja Regnbågsfyren är välkomna att bli medlemmar!

Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2020 fastställdes på föreningens höstmöte enligt
– Under 18 år, arbetslösa, studerande, vård- och föräldralediga, pensionärer 1 €
– Övriga 20 €

Läs mer och bli medlem här! Du behövs! ♥

Lämna en kommentar

Under Uncategorized

Nordiskt samarbete

Nordiska ministerrådet har beslutat att utöka sitt samarbete till att även inkludera likabehandling och rättigheter för hbtqia-personer i Norden. Regnbågsfyren medverkar i den referensgrupp som Nordisk information för kunskap om kön (NIKK), ett samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet, har utsett. NIKK kommer under 2020 ta fram ett underlag för beslut om vilka insatsområden och tillhörande aktiviteter som ska prioriteras inom det nordiska samarbetet de kommande åren. Övriga medverkande i referensgruppen är civilsamhällesorganisationer, myndigheter och andra aktörer i Norden som arbetar för lika rättigheter för hbtqia-personer.

Lämna en kommentar

Under Uncategorized